Bedrijfsrecherche

Bedrijfsfraude aantonen

Interesse in een van
onze diensten?

Neem veilig en vrijblijvend contact op

Discreet contact +31(6) 33 45 48 64

Bedrijfsfraude
Fraude is een groot probleem en leidt niet alleen tot financiële en materiële schade, maar ook tot immateriële schade binnen uw bedrijf. Voordat u als ondernemer maatregelen neemt is het van belang om onderzoek uit te laten voeren naar bewijs. Heeft u het vermoeden dat zich bedrijfsfraude afspeelt binnen uw organisatie? Dan adviseren wij u om snel in te grijpen. Op deze manier voorkomt u dat sporen worden gewist, waardoor het voor u moeilijker wordt om bedrijfsfraude aan te tonen.

Er zijn verschillende vormen van bedrijfsfraude denkbaar. Voorbeelden zijn: verduistering, diefstal, falsificaties en financiele fraude. Maar ook ongeoorloofde ziekteverzuim, datalek, declaratiefraude, fraude met urenregistratie, cybercrime en schending van het concurrentiebeding zijn vormen van bedrijfsfraude.

U kunt Elite Privacy inschakelen als particulier onderzoeksbureau om namens uw bedrijf onderzoeken uit te voeren naar bedrijfsfraude. Wij zullen een grondig onderzoek verrichten om aan de hand van bewijsvoering aan te tonen of en zo ja, in welke vorm sprake is van bedrijfsfraude.

Preventief onderzoek
Heeft u geen vermoeden van bedrijfsfraude, maar wilt u preventieve maatregelen nemen om mogelijke bedrijfsfraude tegen te gaan? Dat is mogelijk. Aan de hand van een veiligheidsscan binnen uw bedrijf kunnen wij u adviseren over toekomstige maatregelen tegen fraude.

Hoe kan Elite Privacy mij helpen?
Wanneer u informatie wilt over ons bedrijf of over onze diensten, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.

Let op: u heeft ook de mogelijkheid om op anonieme wijze contact met ons op te nemen. Klik op discreet contact voor meer informatie.